Kommunernes vilje og styrke til at bekæmpe social dumping

Kommuner Regioner
Arbejds-
klausuler
Uddannelses-
klausuler

Kortets farver svarer til følgende indekstal:

  1. 100-75
  2. 74-50
  3. 49-25
  4. 24-0
  5. Deltog ikke

* Løser opgaver in-house eller anvender partnerskabsaftaler på et eller flere områder i stedet for at anvende klausuler. Denne praksis giver færre eller ingen point i indekseringen, og indekset kan derfor forekomme misvisende og ikke afspejle den reelle vilje og evne til at bekæmpe social dumping og sikre praktikpladser.

Om undersøgelsen

Resultaterne er indsamlet i perioden 13. marts til 27. april 2017.

Hvis kommunen/regionen træffer nye beslutninger, der styrker kommunen/regionens klausuler og kontrol hermed betydeligt, kan ny pointscore blive udregnet og opdateret i Danmarkskortet. I så fald kan kommunen/regionen kontakte Torben Bechsgaard hos 3F på torben.bechsgaard@3f.dk